- KuRsUs AkHiR -

- KiSaH sAyA - 5:57 PM

- JaNjIKu BeRsAmAmU -

- DuNiA nOvEl - 6:09 PM

- HaRi Ke-2 & 3 KuRsUs -

- KiSaH sAyA - 5:38 PM

- HaRi PeRtAmA kUrSuS -

- KiSaH sAyA - 5:12 PM

- KeReTa -

- KiSaH sAyA - 3:08 PM

- JaNjIkU bErSaMaMu -

- DuNiA nOvEl - 2:35 PM

- AkHiRnYa -

- DuNiA nOvEl - 5:19 PM

- BlUrB -

- DuNiA nOvEl - 11:20 AM

- AnGsA -

- KiSaH sAyA - 10:30 AM

- SaLaM -

- KiSaH sAyA - 9:00 AM