- Moga Lancar -

- KiSaH sAyA - 9:43 AM

- Jatuh & Bangun -

- KiSaH sAyA - 7:37 AM

- Tak Ada Kerja -

- KiSaH sAyA - 4:20 PM